Osvježeni CLA modeli dostupni za narudžbe

Facelift CLA Coupéa i CLA ShootingBrake modela uključuje nove odbojnike, rešetku hladnjaka u crnoj boji i nove kotače od lakog metala.

Oglasi
Read Article →